Výcvik

Výcvik poslušnosti

Výcvik poslušnosti probíhá minálně jednou týdně na cvičišti ZKO Bystřička, kde je cvičícím k dispozici nejen zázemí a dostatečný prostor na základní poslušnost, ale také všechny potřebné překážky k nácviku poslušnosti dle NZŘ i MZŘ IRO.

 

 

Nácvik vyhledávání

Ke společnému nácviku vyhledávání (plochy, sutina) se všichni členové ZBK ZLK setkávají minimálně jednou za měsíc a to každou třetí sobotu v měsíci. Další nácviky probíhají zpravidla 1-2 týdně, dle časových možností jednotlivých členů, v rámci menších lokálních skupin. Podobně probíhá také výcvik záchranného stopování, případně vodní záchranařiny. Díky velice dobré spolupráci s ostatními krajskými brigádami společné výcviky často probíhají i mimo Zlínský kraj. 

 

 

Víkendová a týdenní soustředění s intenzivním výcvikem

Členové ZBK ZLK se také několikrát do roka pravidelně účastní intenzivních výcvikových soustředění, pořádaných naší nebo některou jinou regionální brigádou. 

 

 

Kontakt na výcvikáře ZBK ZLK: Dagmar Weissová, tel. 775 310 830, 

e-mail dag.beetle@centrum.cz